Da li web dizajneri trebaju znati UX ? Kratki odgovor je „da“ , ali to nije tako jednostavno; ne bi svi web dizajneri trebali biti UX dizajneri ili UI dizajneri, ali bi trebali znati osnove UX-a jer su njihovi radovi bitni za korisnike.   Zašto je UX (user experience) bitan za web dizajn? Kada korisnik […]